รบกวนขอความร่วมมือ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

Close
新穂高ロープウェイ

運行状況

2023.05.07
เนื่องจากจะมีการบำรุงรักษากระเช้าลอยฟ้า

เนื่องจากจะมีการบำรุงรักษากระเช้าลอยฟ้า จึงของดให้บริการในวันที่ 8 พฤษภาคม (จันทร์) ถึง 9 สิงหาคม (พุธ), 6 กันยายน (พุธ), 13 กันยายน (พุธ), 20 กันยายน (พุธ), 29 พฤศจิกายน (พุธ), 30 พฤศจิกายน (วันพฤหัสบดี) ปี 2023

ライブカメラ

ライブカメラ

สภาพอากาศ ณ จุดชมวิวยอดเขา

 • สภาพอากาศ

 • ทัศนวิสัย

 • อุณหภูมิ

 • ความเร็วลม

  m/s

ที่ว่างในลานจอดรถ

 • 0

  ชินโฮทากะออนเซ็น

  空き状況
 • ลานจอดรถนาเบไดระโคเก็น

  空き状況
เวลาทำการ

เวลาทำการ

เปิดให้บริการตลอดทั้งปี

 • *มีกระเช้าลอยฟ้าเสริมพิเศษให้บริการในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น
 • *อาจมีการหยุดให้บริการในกรณีสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย / ตรวจเช็คสภาพ

กระเช้าลอยฟ้าหมายเลข 1 ออกรถในนาทีที่ 00 / 30 ของทุกชั่วโมง

กระเช้าลอยฟ้าหมายเลข 2 ออกรถในนาทีที่ 15 / 45 ของทุกชั่วโมง

สถานีขาออก
ชั่วโมงของการดําเนินงาน
ช่วงสีเขียว(1 เมษา~30 พฤศจิกายน)
ฤดูร้อน(เดือนสิงหาคม0
ฤดูใบไม้ร่วง(วันเสาร์ วันอาทิตย์
วันหยุดราชการของเดือนตุลาคม)
ฤดูหนาว(1 ธันวาคม~31 มีนาคม)
สถานีชินโฮทากะออนเซ็น(กำลังขึ้นไป) สถานีชิระคาบะไดระ(กำลังขึ้นไป) สถานีนิชิโฮทากะคุจิ(กำลังลงไป)
รถขบวนแรก รถขบวนสุดท้าย รถขบวนแรก รถขบวนสุดท้าย รถขบวนแรก รถขบวนสุดท้าย
8:30 16:00 8:45 16:15 8:45 16:45
8:00 16:00 8:15 16:15 8:15 16:45
8:00 16:00 8:15 16:15 8:15 16:45
9:00 15:30 9:15 15:45 9:15 16:15

เวลาที่ใช้เดินทางโดยกระเช้าลอยฟ้า

กระเช้าลอยฟ้าหมายเลข 1 ต่อด้วยกระเช้าลอยฟ้าหมายเลข 2
ใช้เวลาเดินทางขาเดียวประมาณ 25 นาที

各種ダウンロード

Facebook

Instagram

Twitter

Tripadvisor

公式YouTubeチャンネル

แผนที่บริเวณใกล้เคียง