การเดินทาง / ลานจอดรถ

การเดินทางโดยรถยนต์ / รถบัส

Access by railway & bus
Access by railway & bus MAP
 • จากฝั่งคันไซ

  Access by railway & bus from Kansai area
 • จากฝั่งชูบุ

  Access by railway & bus from Chubu area
 • จากฝั่งคันโต

  Access by railway & bus from Kanto area
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับรถประจำทาง
/ รถบัสความเร็วสูง ตรงนี้
濃飛バス
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับรถแท็กซี่ทุกประเภท ตรงนี้
濃飛タクシー

การเดินทางโดยรถยนต์

Access by car
MAP of access by car
 • จากฝั่งชูบุ / คันไซ

  Access by car from Chubu & Kansai area
 • จากฝั่งโฮกูริกุ / นีงาตะ

  Access by car from Hokuriku & Niigata area
 • จากฝั่งคันโต / โคชิน

  Access by car from Kanto & Koshin area

ข้อควรระวัง:เวลาที่ระบุไว้เป็นเพียงแค่การประมาณเท่านั้น เวลาที่ใช้ในการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการจราจร

แนะนำข้อมูลที่จอดรถ

แนะนำข้อมูลที่จอดรถ
 
 
ชินโฮทากะออนเซ็น(ใกล้ที่สุดกระเช้าลอยฟ้าหมายเลข 1)
ลานจอดรถนาเบไดระโคเก็น(ใกล้ที่สุดกระเช้าลอยฟ้าหมายเลข 2)
จำนวนรถจอด ประเภทรถ ค่าจอดรถ
(รวมภาษีผู้บริโภคแล้ว)
164 คัน รถยนต์ \600
รถบัส \2,300
556 คัน รถยนต์ \600*
รถบัส \2,300

*ลานจอดรถสำหรับนักปีนเขาที่ราบสูงนาเบไดระ \300

 • กรุณาตรวจสอบเส้นทางสำหรับเดินทาง (ดาวน์โหลด PDF|346KB) ไปยังกระเช้าลอยฟ้าหมายเลข 2 / ลานจอดรถนาเบไดระโคเก็น
 • ในช่วงฤดูหิมะตก (ต้นเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนเมษายน) ที่จอดรถ Nabedaira Kogen จะปิดให้บริการ
 • สำหรับห้องสุขา มีอยู่ภายในอาคารของกระเช้าลอยฟ้า ไม่มีห้องสุขาในลานจอดรถ สำหรับผู้ที่จะใช้บริการ โปรดทราบว่าท่านสามารถใช้บริการห้องสุขาได้ในช่วงเวลาทำการเท่านั้น
 • อาจมีการเปลี่ยนแปลงค่าบริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า