Operation hours & Fares

ข้อมูลทั่วไปของกระเช้าลอยฟ้าชินโฮตากะ

กระเช้าลอยฟ้าชินโฮตากะประกอบด้วยกระเช้าลอยฟ้าหมายเลข 1 และกระเช้าลอยฟ้าหมายเลข 2
ท่านจึงสามารถนั่งกระเช้าลอยฟ้าเพื่อต่อขึ้นไปที่ “สถานีนิชิโฮตากากูจิ” ซึ่งเป็นสถานีบนยอดเขาได้ จาก
“สถานีชินโฮตากะออนเซ็น” ซึ่งเป็นสถานีเชิงเขาด้านล่างขึ้นไปยัง “สถานีนาเบไดระโคเก็น” โดยใช้กระเช้าลอยฟ้าหมายเลข 1
และจากจุดนั้นให้ท่านเปลี่ยนไปนั่งกระเช้าลอยฟ้าหมายเลขเลข 2 ต่อที่ “สถานีชิรากาบะไดระ”

Shinhotaka Ropeway Overview
เวลาทำการ

เวลาทำการ

เปิดให้บริการตลอดทั้งปี

 • *มีกระเช้าลอยฟ้าเสริมพิเศษให้บริการในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น
 • *อาจมีการหยุดให้บริการในกรณีสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย / ตรวจเช็คสภาพ

กระเช้าลอยฟ้าหมายเลข 1 ออกรถในนาทีที่ 00 / 30 ของทุกชั่วโมง

กระเช้าลอยฟ้าหมายเลข 2 ออกรถในนาทีที่ 15 / 45 ของทุกชั่วโมง

สถานีขาออก
ชั่วโมงของการดําเนินงาน
ช่วงสีเขียว(1 เมษา~30 พฤศจิกายน)
ฤดูร้อน(เดือนสิงหาคม0
ฤดูใบไม้ร่วง(วันเสาร์ วันอาทิตย์
วันหยุดราชการของเดือนตุลาคม)
ฤดูหนาว(1 ธันวาคม~31 มีนาคม)
สถานีชินโฮทากะออนเซ็น(กำลังขึ้นไป) สถานีชิระคาบะไดระ(กำลังขึ้นไป) สถานีนิชิโฮทากะคุจิ(กำลังลงไป)
รถขบวนแรก รถขบวนสุดท้าย รถขบวนแรก รถขบวนสุดท้าย รถขบวนแรก รถขบวนสุดท้าย
8:30 16:00 8:45 16:15 8:45 16:45
8:00 16:00 8:15 16:15 8:15 16:45
8:00 16:00 8:15 16:15 8:15 16:45
9:00 15:30 9:15 15:45 9:15 16:15

เวลาที่ใช้เดินทางโดยกระเช้าลอยฟ้า

กระเช้าลอยฟ้าหมายเลข 1 ต่อด้วยกระเช้าลอยฟ้าหมายเลข 2
ใช้เวลาเดินทางขาเดียวประมาณ 25 นาที
ตารางค่าโดยสาร

ตารางค่าโดยสาร

ค่าโดยสารปกติ

ผู้ใหญ่: อายุ 13 ปีขึ้นไป เด็ก: อายุ 6 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 12 ปี(นักเรียนชั้นประถม)

ช่วงการขึ้นรถ
การเชื่อมต่อกระเช้าลอยฟ้าหมายเลข 1 และหมายเล2(สถานีชินโฮทากะออนเซ็น~สถานีนิชิโฮทากะคุจิ)
กระเช้าลอยฟ้าตู้ที่ 1(สถานีชินโฮทากะออนเซ็น~สถานีนาเบะไดระโคเกน)
กระเช้าลอยฟ้าตู้ที่ 2(สถานีชิระคาบะไดระ~สถานีนิชิโฮทากะคุจิ)
  ขาเดียว ไปกลับ
ผู้ใหญ่ ¥1,900 ¥3,300
เด็ก ¥950 ¥1,650
ตั๋วสัมภาระ ¥300 ¥600
ผู้ใหญ่ ¥500 ¥700
เด็ก ¥250 ¥350
ตั๋วสัมภาระ ¥100 ¥200
ผู้ใหญ่ ¥1,800 ¥3,200
เด็ก ¥900 ¥1,600
ตั๋วสัมภาระ ¥200 ¥400

*หากสัมภาระที่หนักเกิน 6 กิโลกรัม ท่านจำเป็นต้องซื้อตั๋วสัมภาระ

ค่าโดยสารของนักท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ

ช่วงการขึ้นรถ
การเชื่อมต่อกระเช้าลอยฟ้าหมายเลข 1 และหมายเล2(สถานีชินโฮทากะออนเซ็น~สถานีนิชิโฮทากะคุจิ)
กระเช้าลอยฟ้าตู้ที่ 1(สถานีชินโฮทากะออนเซ็น~สถานีนาเบะไดระโคเกน)
กระเช้าลอยฟ้าตู้ที่ 2(สถานีชิระคาบะไดระ~สถานีนิชิโฮทากะคุจิ)
  คณะนักท่องเที่ยว
(มากกว่า 20 คน)
กลุ่มนักเรียน
(มากกว่า 20 คน)
ขาเดียว ไปกลับ ขาเดียว ไปกลับ
ผู้ใหญ่ ¥1,800 ¥3,000 ¥1,700 ¥2,700
เด็ก ¥900 ¥1,500 ¥850 ¥1,350
ผู้ใหญ่ ¥450 ¥600 ¥400 ¥500
เด็ก ¥200 ¥300 ¥200 ¥250
ผู้ใหญ่ ¥1,700 ¥2,900 ¥1,600 ¥2,600
เด็ก ¥850 ¥1,450 ¥800 ¥1,300

กลุ่มของนักเรียน: จำนวน 20 ท่านขึ้นไปชำระค่าบริการแบบเหมาทั้งกลุ่ม และเป็นนักเรียนชั้นประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มหาวิทยาลัย

ส่วนลดสำหรับผู้พิการ

 • เฉพาะผู้ที่มีสมุดพกผู้พิการ
  (สมุดพกผู้พิการทางร่างกาย สมุดพกฟื้นฟูสุขภาพสมุดพกการรักษาพยาบาล หรือสมุดพกสุขภาพและสวัสดิการของผู้พิการทางจิตใจ)
  และนำไปแสดงที่ช่องติดต่อสอบถามจะได้รับส่วนลดครึ่งราคา
 • ผู้ดูแลคนพิการซึ่งระบุว่าเป็นประเภทหนึ่งในสมุดพกผู้พิการทางร่างกาย สมุดพกฟื้นฟูสุขภาพ
  สมุดพกการรักษาพยาบาล หรือระดับที่ 1 ในสมุดพกสุขภาพและสวัสดิการของผู้พิการทางจิตใจ
  ให้ชำระค่าบริการพร้อมกับเจ้าของสมุดพก หรือได้สูงสุด 1 ท่านในกรณีที่ร่วมเดินทางมาด้วยกัน
  จะได้รับส่วนลดครึ่งราคา

ค่าจอดรถ

 
ชินโฮทากะออนเซ็น
ลานจอดรถนาเบไดระโคเก็น (หยุดให้บริการในช่วงที่มีหิมะตก)
จำนวนรถจอด ประเภทรถ ค่าจอดรถ
164 คัน รถยนต์ ¥600
รถบัส ¥2,300
556 คัน รถยนต์ ¥600
รถบัส ¥2,300

※ลานจอดรถสำหรับนักปีนเขาที่ราบสูงนาเบไดระ 300 เยน

 • เดิน 1 – 5 นาที จากลานจอดรถสถานีชินโฮตากะออนเซ็นไปยังจุดขึ้นกระเช้าลอยฟ้าหมายเลข 1
 • เดิน 2 – 10 นาที จากลานจอดรถนาเบไดระโคเก็นไปยังจุดขึ้นกระเช้าลอยฟ้าหมายเลข 2
 • ท่านสามารถตรวจสอบการเดินทางมายังลานจอดรถนาเบไดระโคเก็น / กระเช้าลอยฟ้าหมายเลข 2 ได้ที่เส้นทางสำหรับเดินทาง
  (ดาวน์โหลด PDF|345KB)
  สำหรับห้องสุขา มีอยู่ภายในอาคารของกระเช้าลอยฟ้า ไม่มีห้องสุขาในลานจอดรถ สำหรับผู้ที่จะใช้บริการ โปรดทราบว่าท่านสามารถใช้บริการห้องสุขาได้ในช่วงเวลาทำการเท่านั้น
  อาจมีการเปลี่ยนแปลงค่าบริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการทั้งหมดในตารางด้านบนได้รวมภาษีผู้บริโภคแล้ว
 • อาจมีการเปลี่ยนแปลงค่าบริการด้านบนโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
แพ็กเกจสุดคุ้ม

แพ็กเกจสุดคุ้ม

新穂高ロープウェイ割引パック お得~ポン

お得~ポン

กระเช้าลอยฟ้าชินโฮตากะมีจัดจำหน่าย “โอโตคูปอง” ในราคาสุดคุ้ม
ซึ่งรวมเอาตั๋วขึ้นกระเช้าลอยฟ้าขาไปและขากลับ รวมถึงตั๋วแลกซื้ออาหารและสินค้าเข้าไว้ด้วยกัน
โดยผู้ใหญ่จะประหยัดเงินได้ 1,000 เยน เด็กจะประหยัดเงินได้ 500 เยน เราขอเชิญชวนทุกท่านใช้บริการแพ็คเกจสุดคุ้มนี้

วิธีใช้บริการ
เชิญซื้อได้ที่เครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติของสถานีชินโฮตากะออนเซ็นหรือสถานีชิรากาบะไดระ
ข้อควรระวัง
ไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังจากเริ่มใช้ไปแล้ว
กำหนดค่าธรรมเนียม
ผู้ใหญ่
¥4,000
เด็ก
¥2,000
กำหนดค่าธรรมเนียม
ตั๋วขึ้นกระเช้าลอยฟ้าขาไปและขากลับ
อาหารและเครื่องดื่ม / ตั๋ว
รวม
ค่าบริการปกติ
ผู้ใหญ่ เด็ก
¥3,300 ¥1,650
¥1,500 ¥1,000
¥4,800 ¥2,650

ผู้ใหญ่ประหยัดได้ 800 เยน เด็กประหยัดได้ 650 เยน!

※1
ภายในเซ็ตมีตั๋วราคาใบละ 500 เยน สำหรับผู้ใหญ่ 3 ใบ สำหรับเด็ก 2 ใบ
(จะไม่มีการทอนเงินคืน)
“ตั๋วแลกซื้ออาหารและสินค้า”ไปใช้ที่ร้านค้าได้ทุกร้านในอาคารกระเช้าลอยฟ้าชินโฮตากะ
 
สถานที่แช่น้ำร้อน:"โรงแรมโฮทากะ" ตั้งอยู่หน้า "สถานีชินโฮทากะออนเซ็น"
*สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา 9:30 ถึง 15:30