แนะนำสิ่งอำนวยความสะดวก

แผนที่ทั้งหมดของกระเช้าลอยฟ้าชินโฮตากะ

แผนที่ทั้งหมดของกระเช้าลอยฟ้าชินโฮตากะ สถานีชินโฮทากะออนเซ็น ที่ราบสูงนาเบไดระ สถานีชิรากาบะไดระ สถานีนิชิโฮตากากูจิ ที่ราบสูงนาเบไดระ ซังกากูคัง แนะนำข้อมูลที่จอดรถ แนะนำข้อมูลที่จอดรถ Itadaki no Mori

ที่ราบสูงนาเบไดระ(ความสูง: 1,305m)

Nabedaira Kogen highland

เป็นบริเวณอันกว้างขวางสำหรับใช้พักผ่อนและสัมผัสประสบการณ์ต่างๆ อาทิ ทางเดินชมธรรมชาติ สวนซันยาโซ

 

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชินโฮตากะ“ซังกากูคัง”

*ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชินโฮทากะ ซันราคุคัง จะปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2024 (วันจันทร์) เนื่องจากมีการปรับปรุงซ่อมแซม

เส้นทางเดินป่าชมธรรมชาติ (Nature trail)

เส้นทางเดินป่าชมธรรมชาติ(Nature trail)

เส้นทางเดินป่าชมธรรมชาติบนที่ราบสูงนาเบไดระซึ่งมีระยะทางทั้งสิ้น 2.3 กิโลเมตร
ในฤดูหนาวจะเป็นเส้นทางเดินป่าโดยใช้รองเท้าสำหรับเดินบนหิมะ
เหมาะสำหรับการเปิดรับความสดชื่นพร้อมกับเดินเล่นแบบตามสบายภายในป่า
สามารถศึกษาและเพลิดเพลินไปกับต้นไม้ชนิดต่าง ๆ ได้